Liên hệ

TRANG TRẠI BÌNH MINH

   Địa chỉ: xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

   Hotline: 0974 012 899

   Website: kydagiong.com

   Email: info@trangtraibinhminh.com